Vernissage

En sammankomst för några få eller för några fler! Vi hjälper er skapa en trivsam miljö med möbler anpassade för mingel, sköna gröna växter, piedestaler och såklart stafflier.

Även detta kan ni hyra av oss

 

Champagnepyramid