0

Rentevents Miljöpolicy

Vi ber dig läsa igenom vår Miljöpolicy innan du beställer/använder dig av våra tjänster.

 

Vår Policy

I vår egen verksamhet arbetar vi för att öka insikten och engagemanget hos personalen för att skapa ett miljömedvetet företag. Våra anställda känner sig delaktiga och tar aktivt eget ansvar. En naturlig del av vår vardag på företaget minimeras förbrukning av papper, vatten och energi.

I möjligaste mån återvinns alla typer av batterier, skrivarkassetter mm. Återanvändning, källsortering och minimering av mängden avfall är en naturlig del av vår vardag. Vid inköp prioriterar vi leverantörer som erbjuder ekologiska och miljövänliga alternativ. Vi strävar efter att optimera antalet uppdrag per resa för att på detta sätt minska negativ miljöpåverkan. Vi samarbetar aktivt med våra olika partners i projekten för att kunna samtransportera och därmed minska koldioxidutsläppen.