0

Rentevents dataskyddspolicy

Vi ber dig läsa igenom vår policy innan du beställer/använder dig av våra tjänster.

 

Vår Policy

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi samlar aldrig in fler uppgifter än vi behöver och är öppna med vilka data vi samlar in och varför. Genom att göra en beställning och/eller använda våra tjänster accepterar du vår behandling av dina personuppgifter.

Du godkänner också att Rentevent använder sig av elektroniska kommunikationskanaler såsom tex (men ej avgränsat till) dator, mejl, mobil för att kommunicera med och skicka information till dig. Vår policy gäller i alla sammanhang den information som du ger till oss direkt eller indirekt när du besöker vår webbplats, använder vårt intresseformulär, via deltagande på våra sociala medier, kontakt via telefon eller mejl.

Denna information kan vara: (obs att all information inte alltid insamlas) Personnamn, adress, e-post, mobilnummer, personnummer. Fakturaadress, kontaktperson, mobilnummer, organisationsnummer. Information ang de tjänster du köper – uppdrag, produktioner.

Finansiell information- kreditvärdighet. Historisk information – tidigare köp/samarbeten. Personnummer behandlas bara i de fall du hyr som privatperson eller enskild firma. Via mobilnummer kan vi komma att ta fram ditt namn och komplettera dina uppgifter.

All data som insamlas används endast för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster till våra kunder samt för administrativa ändamål som följer på kontakten mellan dig och oss. Vi kommer inte att sälja eller på annat sätt förmedla dina uppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd. Vi kan komma att dela vissa av dina personuppgifter, såsom kontaktuppgifter, specifika önskemål vid arrangemang och bilder med leverantörer/underleverantörer för att vi ska kunna utföra våra åtaganden gentemot dig.

Vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet för vilken de samlades in. Vi genomför regelbundna gallringar för att hålla lagringstiderna till ett minimum. Vissa uppgifter kan (i enlighet med lagkrav) sparas i upp till 7 eller 10 år.

Kopplar vi våra ändamål till de rättsliga grundera ser det ut såhär: Kundservice Uppfyllande av avtal samt berättigat intresse Marknadsföring & förmedling Berättigat intresse av information Administration Berättigat intresse, rättslig förpliktelse, uppfyllande av avtal samt samtycke Dina rättigheter:

Rätt till rättelse samt ev komplettering, en begränsning kan också vara aktuell. Rätt till radering, denna kan dock komma att nekas om andra legala skyldigheter förhindrar detta (bokförings-, skattelagstiftning) Vi skyddar dina data på bästa möjliga sätt. Har du frågor kring vårt integritets- och dataskydd är du välkommen att mejla oss på marie@rentevent.se