Håll av stånd med stil!

Det är allas ansvar att hindra spridning av Covid -19, så håll avstånd till andra även utomhus! Våra köstolpar finns i flera modeller med rep eller utdragbara band. Ställ upp flera rader och spärra av ytterligare med dekor, växter eller spaljéer. Här står stolpar i rader med 1,5m-2m mellanrum. 

Köstolpar